Sundhedsforsikring

Tilskud til Behandling

Hidtil har det ikke været muligt at få dækket omkostninger til behandling via en sundhedsforsikring. Der er imidlertid ved at ske en opblødning, således at flere og flere forsikringsselskaber begynder at lytte til kundernes krav om tilskud til behandling, og ikke kun til fysioterapi. Det er dog en betingelse, at behandleren skal være certificeret som Registeret Alternativ Behandler (RAB)

Det forventes det at flere og flere forsikringsselskaber vil ændre deres dækning på sundhedsforsikringer. Et godt råd er derfor at kontakte ens forsikringsselskab og høre, om der ydes tilskud til behandling.

Ved piskesmældsskader er det som regel modpartens forsikringsselskab, der skal give erstatning for nedsat arbejdsevne. Her er forsikringsselskaberne naturligvis interesseret at den skadesramte bliver så rask som muligt. Det vil her tit være muligt at få betalt behandling, såfremt fysioterapi ikke har hjulpet væsentligt.