Perfektionisten, Organisatoren, Dommeren, Enneagram type 1 er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af hvordan tingene kan blive gjort rigtigt og helst perfekt.

Type 1

Enneagram type 1 er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af hvordan tingene kan blive gjort rigtigt og helst perfekt.

De har en stærk indre kritiker, der sikrer, at de hele tiden gør sig umage, for at leve op til normer og regler, mere end at gøre det de egentlig har lyst til. Dette giver sig bl.a. udtryk i deres sprog, der er præget af nødvendigheds ord som burde og skulle.

Type 1 nyder at gøre et godt stykke arbejde og har fokus på detaljer, orden og strukturer.Enneagram type 1 har klare definitioner for hvad der er rigtigt og forkert, som for eksempel, at sætte munden pænt på plads, når de har grinet eller talt. Gerne med et lille affærdigende nik. De har også regler for hvilke følelser der er i orden at vise og hvilke det er bedst at lægge låg på (f.eks. vrede, jalousi eller skam). Det ses i et lidt stramt kropssprog samt på spændinger i nakke og kæbe.