Enneagram type 3 er flittige og effektive mennesker, som er optaget af, at nå deres mål.

Type 3

Enneagram type 3 er flittige og effektive mennesker, som er optaget af, at nå deres mål.

De har behov for, at være succesfulde og har derfor udviklet fleksible evner til at tilpasse sig forskellige situationer.Enneagram type 3 har et meget højt aktivitetsniveau. De taler ofte hurtigt og kan have mange bolde i luften ad gangen. De glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi deres opmærksomhed er rettet mod alle de opgaver der skal udføres og mål der skal nås.

Det medfører at treere når at kollapse, inden de opdager, at de kunne have brug for en pause. Deres målorienterede holdning til livet afspejles også i deres let fremadrettede kropsholdning "med næsen ude i næste mål". Mange treere får problemer med ondt i lænden som ældre af samme årsag.