Enneagram type 5 er indadvendte og meget private mennesker, som holder af at reflektere og tænke store og visionære tanker.

Type 5

Enneagram type 5 er indadvendte og meget private mennesker, som holder af at reflektere og tænke store og visionære tanker.

De har et godt overblik og trives med at arbejde ud fra de store linier eller overskrifter.

Femmere værner om deres personlige rum, hvorfra de kan iagttage andre mennesker.

De er introverte og bruger deres energi på at indsamle viden og informationer.

De har en evne til at distancere sig fra følelser og kan derfor ofte forholde sig objektivt i turbulente situationer.Femmere opleves tit som distancerede og spørger du dem om noget, giver de korte svar. Kun det mest nødvendige, tilpasset lige efter det du spurgt om.