Type 8

Enneagram type 8 er initiativrige og kraftfulde mennesker, der er optaget af at have styr på tingene og af at tilfredsstille deres umiddelbare behov.

Enneagram type 8 er initiativrige og kraftfulde mennesker, der er optaget af at have styr på tingene og af at tilfredsstille deres umiddelbare behov.

De er meget ansvarsfulde og stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed.

Det er vigtigt for Enneagram type 8 at have kontrol, for at kunne bevare deres styrke og de vil gerne være uafhængige af andre.



Ottere har mange lederevner og går gerne foran med gennemslagskraft og engagement som af og til opfattes som vrede.



De kan fylde meget i landskabet og virke dominerende, bl.a. bruger de mange kraftudtryk og billeder i deres sprog.



Ottere er også meget kærlige og beskyttende mennesker og de har en indre sårbar kærne, som de værner meget om.