Enneagram type 9 er hyggelige og rare mennesker, som er optaget af at bevare en god stemning på den letteste måde.

Type 9

Enneagram type 9 er hyggelige og rare mennesker, som er optaget af at bevare en god stemning på den letteste måde.

De har et særligt " oliegyder – gen" i form af mægler egenskaber, som de bruger til at bevare og genoprette ro og harmoni med.De bliver opfattet som lyttende og forstående mennesker.

De har nemt ved at forstå alles synspunkter og har fokus på at alle bliver hørt.Enneagram type 9 tilpasser sig til omgivelserne, både i holdninger, udseende og sprog, for det er ikke vigtigt for dem, at udtrykke deres egene meninger og behov, og desuden er det slet ikke sikkert at de selv ved hvad de vil eller har lyst til, så det letteste er at følge med på andres gode ideer.